Oefenen met vertragen

Oefenen met vertragen

Doel Het verbeteren van de kwaliteit van de besluitvorming door actief op zoek te gaan naar afwijkende meningen. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Wanneer steeds dezelfde mensen hun stempel drukken op de besluitvorming en mensen met een andere mening niet aan...
Analyse huidige besluitvormingsproces in het team

Analyse huidige besluitvormingsproces in het team

Doel Het bespreken van de effectiviteit van de besluitvorming. Het benoemen van de sterke en zwakke elementen van het besluitvormingsproces van het team. Werken aan de verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Wanneer...
Het feedbackcafé

Het feedbackcafé

Doel Een klimaat creëren waarin feedback geven niet eng is, maar juist verbindend werkt. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers In settings waarin niet de tijd wordt genomen voor het geven van feedback. Deze werkvorm is ook geschikt als tussentijdse evaluatie van een...
Zoektocht naar verbetering

Zoektocht naar verbetering

Doel Met elkaar in gesprek gaan om de communicatie te verbeteren. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Het is zinvol deze werkvorm minstens twee keer per jaar te gebruiken. Dus ook zonder directe aanleiding. Verder is hij nuttig als je merkt dat de communicatie via...
Je begrijpt me wel, toch?

Je begrijpt me wel, toch?

Doel Bewustwording van het feit dat er een verschil is tussen dat wat in je hoofd zit en dat wat de ander hoort. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Wanneer je op een snelle, luchtige manier het thema communicatie wilt bespreken. Wanneer je merkt dat mensen nogal...