Tools voor Teams

 

Een bron van inspiratie om je teams te ontwikkelen

 

 

 

Recensie NBD Biblion

Tools voor Teams gaat over samenwerken in teams. Eigenlijk gaat het om die belangrijke vraag: wat is er nu voor nodig om succesvol met elkaar samen te werken in een team? Vaak mislukt zo’n samenwerking, vooral vanwege het gegeven dat niet begrepen wordt dat succes afhangt van een ‘sluitende’ teamontwikkeling. Er is veel nodig; denk bijvoorbeeld aan communicatie, doelen, omgang met elkaar, besluitvorming en procedures. In de praktijk blijken teams snel en ondoordacht te worden samengesteld. De auteurs bespreken aspecten van invloed, werkvormen, normen en waarden, basisgesprekken, dynamiek enzovoort. Het boek is duidelijk en vlot geschreven; elk hoofdstuk wordt gesloten met een stappenplan en instructie. Feitelijk is dit een zogenoemd ‘doe-boek’, waarbij er stap-voor- stap wordt gewerkt naar een verantwoorde ontwikkeling en samenstelling van een team. De materie gaat steeds verder, van theorie naar praktijk, van zowel de kleinere als de grotere organisatie. Een prettig leesbaar lesboek, ook voor studenten bedrijfskunde.

Toolsvoorteams.nu is een intitiatief van Mensen in Bedrijf.

In februari 2016 verscheen ons 4de boek Tools voor Teams – De toolbox voor succesvolle samenwerking! 

Dit boek biedt je een route-map om te begrijpen wat er in je team speelt en om de juiste interventie daarbij te kiezen. Doorspekt met meer dan 50 werkvormen en adviezen om van je team een topteam te maken! Het boek is gebaseerd op De 4 Dimensies van Effectieve Teamontwikkeling.