Analyse huidige besluitvormingsproces in het team

door | feb 2016

Doel

  • Het bespreken van de effectiviteit van de besluitvorming.
  • Het benoemen van de sterke en zwakke elementen van het besluitvormingsproces van het team.
  • Werken aan de verbetering van de kwaliteit van de besluitvorming.
Wanneer je wilt leren van de manier waarop je als team besluiten neemt. Wanneer je het gevoel hebt dat het besluitvormingsproces effectiever kan. 
Deze oefening duurt tussen de 1 tot 1,5 uur
Deze werkvorm kan met 4 tot 12 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Effectieve besluitvorming is een begrip waar iedereen zo zijn eigen beelden bij heeft. Deze werkvorm helpt je om concreet te maken wat effectieve besluitvorming nu eigenlijk is. Door alle teamleden een vragenlijst te laten invullen, krijg je inzicht in welke thema’s aandacht vragen.

  1. Alle deelnemers vullen de Vragenlijst Effectieve Besluitvorming in. Je kunt dit eventueel vooraf laten doen.
  2. Geef een korte uitleg over de twintig kenmerken van effectieve besluitvorming.
  3. Vul het scoreformulier in (bij kleine teams kunnen de individuele scores worden ingevuld, bij grotere teams bereken je het gemiddelde).
  4. Bespreek met elkaar welke prioriteiten je wilt stellen. Maak duidelijke afspraken over hoe je dat gaat doen.
  5. Bepaal een moment waarop je evalueert of de gemaakte afspraken het beoogde doel hebben gerealiseerd.
    Besluitvorming