Je begrijpt me wel, toch?

door | feb 2016

Doel

Bewustwording van het feit dat er een verschil is tussen dat wat in je hoofd zit en dat wat de ander hoort.

Wanneer je op een snelle, luchtige manier het thema communicatie wilt bespreken. Wanneer je merkt dat mensen nogal met hun eigen thema’s en onderwerpen bezig zijn, en weinig oog hebben voor anderen.
Deze oefening duurt tussen de 5 tot 10 min
Deze werkvorm kan met 4 tot 24 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Waarom begrijpt die ander mij nu nog niet? Ik zal het nog één keer herhalen…

We denken vaak dat mensen best wel begrijpen (of zouden moeten begrijpen) waar we op doelen. Echter, de boodschap in jouw hoofd overbrengen aan de ander is moeilijker dan je denkt. Deze oefening is leuk om te doen en direct herkenbaar.

  1. Aan één van de teamleden wordt gevraagd een bekend liedje te tikken op de tafel. Vervolgens moeten de andere teamleden raden om welk liedje het gaat. Meestal lukt dit niet doordat iets wat iemand in zijn hoofd heeft moeilijk overdraagbaar is aan anderen.
  2. Houd een korte nabespreking met als startvraag: Wat leert deze oefening ons over onze communicatie?

Ben je van de moralen, dan is dit de moraal van het verhaal: Wat voor jou duidelijk is, mist voor de ander context en is daarom niet duidelijk, of wat je communiceert komt bij de ander over als vaag getik.