Definition of Done

Definition of Done

Doel De Definition of Done zorgt ervoor dat je als team weet wanneer je klaar bent met een (deel)product. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Als je met elkaar werkt aan complexe producten. Als je duidelijkheid wilt krijgen over de criteria waaraan een...
Resultaten SMART formuleren

Resultaten SMART formuleren

Doel De te behalen teamresultaten scherp en duidelijk formuleren, en ze aansprekend maken. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Gebruik deze methode om gezamenlijk scherp te krijgen waaraan je gaat werken met elkaar. Zeker in complexe werkomgevingen helpt deze...
De Ba: Resultaten vanuit de wijsheid van het team

De Ba: Resultaten vanuit de wijsheid van het team

Doel De wijsheid van alle teamleden benutten zodat je project meer kans van slagen heeft Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Bij complexe projecten Deze oefening duurt tussen de 1,5 uur en 3 uur, afhankelijk van de grootte van de groep Deze werkvorm kan met 2 tot...
Waar verbinden we ons aan (en waaraan niet)?

Waar verbinden we ons aan (en waaraan niet)?

Doel De toegevoegde waarde van samenwerking onderzoeken en die samenwerking stimuleren. Inleiding Samenwerken als middel om doelen te realiseren. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar heel vaak is die vanzelfsprekendheid er niet. In veel teams lijkt het soms zelfs zo te...
Van abstract naar concreet

Van abstract naar concreet

Doel Het concretiseren van gezamenlijk waarden Instructie Deze werkvorm helpt ons bij het concretiseren van onze abstracte teamwaardes. Abstracte kreten als ‘Klantgericht’ vertalen we naar concrete handelingen als ‘De klant na elke afl evering binnen 24 uur nabellen om...