Waar verbinden we ons aan (en waaraan niet)?

door | jan 2016

Doel

De toegevoegde waarde van samenwerking onderzoeken en die samenwerking stimuleren.

Inleiding

Samenwerken als middel om doelen te realiseren. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar heel vaak is die vanzelfsprekendheid er niet. In veel teams lijkt het soms zelfs zo te zijn dat doelen prima, of zelfs beter te behalen zijn zonder samen te werken. Als iedereen gewoon zijn eigen taak uitvoert komt het ook goed, zo lijkt het. Je ziet dit vaak bij teams van professionals. Iedereen heeft zijn eigen tak, klant of regio. Op de verschillende eilandjes wordt hard gewerkt. De toegevoegde waarde van samenwerking lijkt dan lastig te benoemen. Toch is die er vaak wel. Bijvoorbeeld in het delen van kennis, het leren van elkaar of het uitwisselen van best practises. Deze werkvorm helpt je om te onderzoeken waar je als team toegevoegde waarde vindt in de samenwerking.

 

Instructie

 1.  Ieder teamlid schrijft op post-its de doelen waarvan hij vindt dat het gezamenlijke doelen zijn waar het team aan moet werken. Denk hierbij aan zaken als ‘het ontwikkelen van een eenduidige werkwijze’, ‘innovatie van ons product xyz’ of ‘een eenduidig beleid richting externe partijen afstemmen’. Schrijf 1 item per post-it.
 2.  De teamleider schrijft in het midden van een groot flipovervel de teamnaam. Vervolgens schrijft hij alle doelen op waarvan hij vindt dat het gezamenlijke doelen zijn en waaraan het hele team samen moet werken.
 3. Alle teamleden plakken nu hun post-its op het flip-overvel van de teamleider. Zorg ervoor dat dezelfde doelen of doelen die op elkaar lijken bij elkaar hangen. Het kan zijn dat er nieuwe groepen van doelen ontstaan. Geef deze een passende naam.
 4.  Bespreek samen wat dit betekent voor jullie teamdoelen. Maak hierbij gebruik van de volgende vragen:
  • Welke doelen zijn gezamenlijk?
  • Welke doelen zijn erbij gekomen? Neem een besluit of deze worden toegevoegd aan de al bestaande teamdoelen.
  • Over welke doelen bestaan verschillende meningen? Hoe gaan jullie hiermee om?
  • Welke doelen mis je nog?
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Het kan zijn dat de verschillen groot zijn. De een wil bij elkaar komen voor het persoonlijke contact met collegaprofessionals. De ander zal zeggen dat hij daar geen behoefte aan heeft. Zoek in dit geval naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt.

Maak bijvoorbeeld een afspraak als: We komen 1x in de maand bij elkaar om bij te praten. Je weet dat er teamleden zijn die dit waarderen dus je doet je best om te komen. Als je het te druk hebt of je hebt echt geen zin, dan is dat ook oké. Laat het dan van tevoren wel even weten.