Resultaten SMART formuleren

door | jan 2016

Doel

De te behalen teamresultaten scherp en duidelijk formuleren, en ze aansprekend maken.

Gebruik deze methode om gezamenlijk scherp te krijgen waaraan je gaat werken met elkaar. Zeker in complexe werkomgevingen helpt deze werkvorm je om focus aan te brengen en richting te geven aan je handelen. 
Deze oefening duurt tussen de 30 min en 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot 20 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Het SMART formuleren van resultaten is een zeer bekende methode. Maar waar staan die letters ook alweer voor en hoe formuleer je je resultaten écht SMART? En om even helemaal anders aan te kijken tegen het formuleren van resultaten vind je hier ook de FUZZY tegenhanger. Leuk voor de vrijdagmiddagborrel, om jezelf weer even op scherp te zetten.

  1. Bepaal met elkaar welke resultaten je SMART wilt formuleren.
  2. Formuleer het beoogde resultaat SMART.
  • Niet SMART: We moeten ons klantenbestand de komende tijd fors uitbreiden.
  • Wel SMART: Aan het eind van dit fi scale jaar willen wij 250 nieuwe klanten in ons klantenbestand hebben staan.
Specifiek  Is het resultaat concreet genoeg verwoord? Is het resultaat zichtbaar te maken, beet te pakken?
Meetbaar Zijn er concrete waardes benoemd die achteraf te meten zijn? Welke methode gebruik je om je resultaat te meten?
Acceptabel Wat vindt de omgeving ervan? Staat de organisatie erachter? Zit je andere afdelingen hier niet mee in de weg? Met andere woorden: is er draagvlaak voor je acties?
Realistisch Doelen moeten uitdagend zijn, maar niet te uitdagend. Is het resultaat haalbaar in de genoemde tijd? Op teamdoelen die onrealistisch zijn haken mensen mogelijk af.
Tijdsgebonden Is het tijdspad duidelijk verwoord? Een einddatum, een specifi eke periode benoemd?
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Doe eens gek; niet SMART maar FUZZY 🙂

Instructie

Als je eens op een andere manier naar je resultaten wilt kijken, formuleer je ze FUZZY.

  • Niet FUZZY: Aan het eind van dit fi scale jaar willen wij 250 nieuwe klanten in ons klantenbestand hebben staan.
  • Wel FUZZY: We gaan op zoek naar klanten die zijn vastgelopen in het leven en die onze hulp goed kunnen gebruiken om hun leven weer zinvol te maken
Feestelijk Hebben mensen plezier bij het behalen van de resultaten?
Uitdagend Worden professionals uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen in het behalen van de teamdoelen?
Zuiver Sluit het beoogde resultaat aan bij de intrinsieke motivatie van teamleden?
Zinnelijk Prikkelt het resultaat de zintuigen?
Yes! Worden de teamleden blij van het behalen van het resultaat?