De Ba: Resultaten vanuit de wijsheid van het team

door | jan 2016

Doel

De wijsheid van alle teamleden benutten zodat je project meer kans van slagen heeft

Bij complexe projecten
Deze oefening duurt tussen de 1,5 uur en 3 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot ~16 personen worden uitgevoerd
 

Inleiding

Teamleden beschikken vaak over enorm veel kennis. Zij kennen de werkvloer en weten hoe processen in de praktijk echt werken. Het is waardevol om deze wijsheid uit het team naar boven te halen en te benutten bij het bepalen van de gewenste resultaten. Is het realistisch wat we willen? Zijn ze de beoogde resultaten haalbaar, waardevol en duidelijk genoeg?

Om die wijsheid uit teamleden te halen, organiseer je een Japanse Ba. Een Ba is een fysieke ruimte, een context, die je stimuleert om bepaald gedrag te vertonen. Zo praat je bij het koffi ezetapparaat anders dan aan een vergadertafel. Door de fysieke ruimte te veranderen en hieraan spelregels te koppelen, ontstaan er gevarieerde gesprekken met een eigen verloop en uitkomst. Tezamen geven deze gesprekken een rijke oogst waarin de wijsheid van het hele team naar boven komt.

Instructie

Volg de stappen in het schema. Verplaats je daarbij steeds naar de bijbehorende ruimte en ga met elkaar in de beschreven vorm in gesprek

  1. Type gesprek: Informeel en ontspannen gesprek bij het koffi ezetapparaat. (Socialisatie ruimte, Originating Ba). Ruimte: In subgroepjes bij of rondom het koffi ezetapparaat of lekker ontspannen op de bank. Gewoon wat er ontstaat als mensen elkaar informeel opzoeken. Vorm: Deel je fascinaties, ambities én gevoelens over de (te formuleren) resultaten van het team. Tip: Neem hier ruim de tijd voor, hier komen dromen, verwondering, angsten en zorgen naar boven die waardevolle wijsheid met zich meebrengen over haalbaarheid en verbinding.
  2. Type gesprek: Voer een onder zoekende dialoog door het delen van ervaringen. (Ervaringsruimte, Dialoguing Ba) Ruimte: Maak in een andere fysieke ruimte een cirkel van stoelen (zonder tafels ertussen). Zorg voor een ruimte waar het rustig is en je ongestoord een gesprek voert. Vorm: Ieder teamlid deelt zijn ervaringen met het behalen van resultaten in dit team / deze organisatie. Tip: Luister ontspannen naar andermans ervaringen en vraag zonodig door. Voer een dialoog, geen monologen, ga niet in discussie en oordeel niet.
  3. Type gesprek: Bestaande kennis naar boven halen en verbinden (Kennisruimte, Cyber Ba) Ruimte: Ga weer naar een andere fysieke ruimte waar je kunt staan en waar flipovers staan. Een actieve werkruimte. Vorm: Onderzoek samen de te behalen resultaten. Waar moeten ze aan voldoen en waarom? Hoe zien ze eruit? Wat is haalbaar, wat niet? Vat de kern samen met het verwoorden van: De te behalen resultaten De criteria waar de resultaten op beoordeeld worden. Tip: Ga in een stevige discussie over de resultaten. Daag elkaar uit, haal de feiten en meningen erbij, modellen en hypotheses.
Referencie door Thijs Rijnbergen
Referencie door Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Deze werkvorm is gebaseerd op het werk van de Japanners Ikujiro Nonaka en Toyama Ryoku. Zij introduceerden het begrip ba in 1998.