Definition of Done

door | jan 2016

Doel

De Definition of Done zorgt ervoor dat je als team weet wanneer je klaar bent met een (deel)product.

  • Als je met elkaar werkt aan complexe producten.
  • Als je duidelijkheid wilt krijgen over de criteria waaraan een (deel)resultaat moet voldoen om succesvol te zijn.
Deze oefening duurt tussen de 30 min en 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot 12 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Samenwerken blijkt vaak moeilijk als je niet hetzelfde nastreeft. Ook evalueren wordt dan moeilijk, want hoe evalueer je iets als je niet weet waar het aan moet voldoen.

  1. Benoem het (deel)product / de dienst / … en schrijf op een fl ip-over de kenmerken, afspraken, richtlijnen en criteria die tot nu toe bekend zijn over dit product of deze dienst.
  2.  Laat iedereen individueel criteria op post-its schrijven waaraan het resultaat moet voldoen. Schrijf per post-it ook op hoe je weet / kunt zien / kunt checken dat het criterium behaald is.
  3.  Groepeer de post-its op een fl ip-over, geef de groepen een naam.
  4.  Bespreek elke groep en formuleer de criteria (op basis van de input van de geeltjes). Leg dit vast.