Van abstract naar concreet

door | jan 2016

Doel

Het concretiseren van gezamenlijk waarden

Instructie

Deze werkvorm helpt ons bij het concretiseren van onze abstracte teamwaardes. Abstracte kreten als ‘Klantgericht’ vertalen we naar concrete handelingen als ‘De klant na elke afl evering binnen 24 uur nabellen om te vragen of alles naar wens is ontvangen’

 1.  Bepaal de waarde die je wilt gaan concretiseren. Denk aan waarden als ‘De patiënt centraal’ of ‘Initiatiefrijk samenwerken’.
 2. Plan een bijeenkomst en vraag ieder teamlid om ter voorbereiding beelden (foto’s, krantenartikelen, knipsels enz.) te verzamelen over het onderwerp.
 3. De bijeenkomst
  • Ieder teamlid maakt op een A4 een collage van zijn interpretatie van de waarde. Plak, schrijf, kleur; maak er iets moois van.
  • Ieder teamlid presenteert zijn collage
  • Zoek naar gemene delers – wat zie je bij veel collages terug?
  • Zoek naar verschillen – vraag het teamlid met een afwijkende invulling om extra uitleg
  • Onderzoek samen een praktijksituatie. Probeer samen zo concreet mogelijk te beschrijven wat je doet als je vanuit die waarde de patiënt / samenwerking / … benadert.
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Concreet gedrag is zichtbaar. Zorg dat je met elkaar praat over ‘wat doe je dan precies …?’.