Vergaderen over vergaderen

Vergaderen over vergaderen

Doel Het verbeteren van de vergaderstructuur, de onderlinge communicatie en de informatieoverdracht. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Deze werkvorm is een logisch vervolg op de vorige (Het verprutste overleg). Met deze werkvorm ga je echt de diepte in. Na de...
Het verprutste overleg

Het verprutste overleg

Doel Spelenderwijs bewust worden van verbeterpunten in het eigen overleg. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Gebruik deze werkvorm als je snel, op een leuke manier het gesprek wilt voeren over hoe het teamoverleg verloopt. Het effect is bewustwording.  Deze...
Check-in

Check-in

Doel Focus aanbrengen en verbinding creëren. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Gebruik de Check-in zoveel je kunt aan het begin van vergaderingen, brainstormsessies, teamdagen, één-op-één gesprekken, etc. Een Check-in heeft altijd toegevoegde waarde.  Deze...
Dag Start-Up

Dag Start-Up

Doel Dagelijks afstemmen en bijstellen van je activiteiten. Bevorderen van samenwerking. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Bij teams die op een dagelijkse basis nauw samenwerken. En wanneer afstemming tussen teamleden essentieel is voor een goed resultaat Deze...