Check-in

door | jan 2016

Doel

Focus aanbrengen en verbinding creëren.

Gebruik de Check-in zoveel je kunt aan het begin van vergaderingen, brainstormsessies, teamdagen, één-op-één gesprekken, etc. Een Check-in heeft altijd toegevoegde waarde. 
Deze oefening duurt tussen de 10 min en 1,5 uur, afhankelijk van de grootte van de groep en van wat er speelt
Deze werkvorm kan met 2 tot 25 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Aan het begin van een vergadering of andere teambijeenkomst is het prettig om samen verbinding te maken en de focus op de vergadering te richten. Hiervoor is de Check-in een bruikbare vorm. De Check-in minimaliseert de onderlinge interactie waardoor teamleden naar elkaar luisteren en met elkaar in verbinding komen. Door te luisteren in plaats van met elkaar het gesprek aan te gaan, ontstaat er ruimte om te zeggen wat gezegd moet worden en om ieders stem te horen. .

De spelregels zijn als volgt:

  1. Eén persoon is aan het woord, de rest luistert. Mensen stellen elkaar geen vragen en reageren niet op elkaar.
  2. De spreker bewaakt zijn eigen tijd, neemt zoveel tijd als hij nodig heeft én weet dat iedereen aan het woord wil komen én dat er nog een inhoudelijke agenda doorgewerkt moet worden.
  3. Ieder teamlid vertelt iets. Uitgebreid of kort.
  4. De andere teamleden luisteren alleen maar. Er worden geen vragen gesteld of reacties gegeven.
  5. Doe geen rondje, maar volg de popcorn-methode: Pop when you’re hot. Als iemand klaar is neemt een ander vanzelf het woord over.
  6. Ieder teamlid komt één keer aan het woord
  7. De teamleider/begeleider begint.
  8. De teamleider/begeleider geeft aan het eind een samenvatting van wat gezegd is.
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Begin als teamleider / begeleider zelf. Realiseer je daarbij dat jouw inbreng leidend is in wat anderen gaan delen.

Bekijk deze video

Deze werkvorm is gebaseerd op de Check-in uit de Deep Democracy-methodiek.