Het verprutste overleg

door | jan 2016

Doel

Spelenderwijs bewust worden van verbeterpunten in het eigen overleg.

Gebruik deze werkvorm als je snel, op een leuke manier het gesprek wilt voeren over hoe het teamoverleg verloopt. Het effect is bewustwording. 
Deze oefening duurt tussen de 30 min en 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot 12 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Deze werkvorm maakt snel en op een speelse manier duidelijk welke verbeterpunten er in het overleg mogelijk zijn. Het beste werkt het om deze vorm na een regulier (werk)overleg in te zetten. Reserveer een halfuur aansluitend aan de vergadering om met elkaar de vergadering na te bespreken.

  1. Geef na de vergadering elke deelnemer deze lijst met Tien manieren om een overleg te verprutsen, of projecteer de lijst op een scherm. Vraag de deelnemers de lijst opnieuw te rangschikken. 10 is het punt dat het minst van toepassing is. Op 1 zet je het punt dat het meeste van toepassing is.
  2. Maak nu een gezamenlijke top 10. Houd de vaart erin en maak het vooral niet te zwaar.
  3. Vertaal de top 3 nu naar actiepunten voor het volgende overleg.
    Formuleer ze als volgt: In het volgende werkoverleg …