Vergaderen over vergaderen

door | jan 2016

Doel

Het verbeteren van de vergaderstructuur, de onderlinge communicatie en de informatieoverdracht.

Deze werkvorm is een logisch vervolg op de vorige (Het verprutste overleg). Met deze werkvorm ga je echt de diepte in. Na de bewustwording werk je nu daadwerkelijk aan het verbeteren van het overleg.
Deze oefening duurt tussen de 30 min en 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot 12 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

In deze opdracht vergadert het team met elkaar over het effectiever maken van de eigen vergadering.

 1. Geef het team de volgende opdracht:
  Voer met elkaar een vergadering waarin je de effectiviteit van het overleg onder de loep neemt.
  De volgende vragen helpen daarbij:

  • Hoe kunnen we effectiever vergaderen?
  • Wie moeten erbij aanwezig zijn?
  • Welke overlegmomenten moeten welk resultaat hebben?
 2.  Het resultaat van de vergadering is een aantal concrete afspraken dat voldoet aan de volgende criteria:
  • Het team verbindt zich aan de uitvoering van de afspraken. Deze afspraken zijn geen spelletje, maar gelden echt in de dagelijkse praktijk.
  • De afspraken zijn concreet.
  • Er is een tijdpad verbonden aan de afspraken.
  • Het is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.
  • Er wordt een evaluatiemoment afgesproken.

De agenda

Hier vind je een suggestie voor een agenda. Je bent uiteraard vrij om ervan af te wijken.

 1. Behoeften inventariseren
 2. Het probleem nauwkeurig definiëren
 3. Mogelijke oplossingen (per probleem) bedenken
 4. De voorgestelde oplossingen onderzoeken en wegen
 5. Oplossingen kiezen
 6. De uitvoering plannen
 7. Afspraken vastleggen
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Begin als teamleider / begeleider zelf. Realiseer je daarbij dat jouw inbreng leidend is in wat anderen gaan delen.