Het feedbackcafé

Het feedbackcafé

Doel Een klimaat creëren waarin feedback geven niet eng is, maar juist verbindend werkt. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers In settings waarin niet de tijd wordt genomen voor het geven van feedback. Deze werkvorm is ook geschikt als tussentijdse evaluatie van een...
Zoektocht naar verbetering

Zoektocht naar verbetering

Doel Met elkaar in gesprek gaan om de communicatie te verbeteren. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Het is zinvol deze werkvorm minstens twee keer per jaar te gebruiken. Dus ook zonder directe aanleiding. Verder is hij nuttig als je merkt dat de communicatie via...
Je begrijpt me wel, toch?

Je begrijpt me wel, toch?

Doel Bewustwording van het feit dat er een verschil is tussen dat wat in je hoofd zit en dat wat de ander hoort. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Wanneer je op een snelle, luchtige manier het thema communicatie wilt bespreken. Wanneer je merkt dat mensen nogal...
4 niveaus van communicatie

4 niveaus van communicatie

Doel Communicatie effectiever maken door te leren communiceren op de 4 niveaus. Wanneer inzetten Tijd Aantal deelnemers Gebruik deze werkvorm als de communicatie vastloopt. Als discussies alleen maar over de inhoud gaan en niet leiden tot effectieve besluitvorming....