Weten waar iemand vandaan komt

door | feb 2016

Doel

Meer onderling begrip creëren.

In teams die de onderlinge relaties willen verdiepen. Of in situaties waarin er sprake is van onbegrip en (voor)oordelen. 
Deze oefening duurt tussen de 30 min en 1,5 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 6 tot 24 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Ons gedrag wordt voor een groot deel gestuurd door ons verleden. Hier leerden we hoe je met mensen en taken moet omgaan en wat daarin belangrijk is. Deze waarden zijn van grote invloed op ons huidige gedrag.

  1.  Ieder teamlid beantwoordt individueel de volgende vragen: Wie in mijn leven heeft/hebben een grote invloed op mij gehad? Welke waarden (over wat belangrijk is in het leven) heeft hij/zij mij meegegeven? Welk verhaal hoort erbij? Schrijf de kernwoorden van je verhaal op. Deze opdracht kun je eventueel als voorbereidingsopdracht geven.
  2. Laat het team zich opdelen in tweetallen van mensen die elkaar nog niet zo goed kennen, of die dagelijks minder met elkaar te maken hebben.
  3. Wissel in tweetallen de verhalen uit. Het doel is om samen te onderzoeken hoe ervaringen van vroeger het gedrag in het team nu beïnvloeden.
  4. Kom met het hele team weer bij elkaar. Ieder teamlid vertelt het verhaal van degene waarmee hij net het tweetal vormde.
  5. Als iedereen is geweest, nodig je de teamleden uit iets te delen over de nieuwe inzichten die dit gesprek hen hebben gebracht. Wat begrijpen ze nu beter over elkaar?
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Begin als teamleider / begeleider zelf. Realiseer je daarbij dat jouw inbreng leidend is in wat anderen gaan delen.