Veiligheidscheck

door | feb 2016

Doel

Verbeteren van de veiligheid in het team op een veilige manier.

Als je in de onderstroom geruchten opvangt over onveiligheid en je dit thema bespreekbaar wilt maken. Gebruik deze werkvorm niet wanneer de onveiligheid al ‘geëscaleerd’ is.
Deze oefening duurt tussen de 30 min en 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot 16 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

 1.  Uitleg aan de deelnemers ter introductie van de werkvorm: ‘We gaan een veiligheidscheck doen. Je gaat straks een cijfer geven aan hoe je de veiligheid in dit team ervaart. Daarvoor krijg je een leeg vel papier. Als je straks je score geeft, hoef je niet te zeggen welke score van jou is. De uitkomsten zijn dus anoniem.’
 2. Geef iedereen een blanco papier en laat de waarderingstabel zien.
 3. Vraag teamleden te denken aan een moment in hun leven dat ze zich onveilig, oncomfortabel, onprettig voelden. Neem hiervoor een minuut de tijd.
 4. Vraag teamleden nu om naar een situatie in hun leven te gaan waarin ze zich veilig, prettig en gelukkig voelden. Neem ook hiervoor één minuut de tijd.
 5. Vraag teamleden nu hoe ze zich op dit moment voelen in dit team. Laat iedereen zijn gevoel een cijfer geven (Tabel Teamveiligheid hieronder) en in de tabel aankruisen. Deelnemers vouwen hun blaadje dubbel en geven het aan de begeleider van de oefening.
 6. Vervolgens vult de begeleider de resultaten in op een fl ip-overvel met daarop de tabel (zet kruisjes).
 7. Vraag het team om de uitkomsten te duiden. Gebruik daarbij de volgende vragen:
  • Wat valt op in de uitkomst?
  • Herken je de uitkomst?
  • Geef eens een voorbeeld dat voor jou de uitkomst illustreert?
  • Wat heb je nodig om je veiliger te voelen in dit team?
  • Wat hebben we met elkaar te doen?
  • Welke afspraken maken we daarover met elkaar?

Tabel Teamveiligheid

Cijfer Betekenis Uitleg Telling
4 Zeer veilig Alles is bespreekbaar, kom maar op!
3 Veilig Veel is bespreekbaar, maar niet alles.
2 Neutraal Laten we een gesprek hebben, ik doe wel mee.
1 Onveilig Veel van mijn ideeën durf ik niet goed bespreekbaar te maken.
0 Zeer onveilig Ik trek me terug want ik voel me niet veilig genoeg om me uit te spreken
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
 Deze werkvorm is geinspireerd op werkvorm uit de SCRUM methodiek.