Stappenplan: Evalueren doe je zo

door | jan 2016

Doel

Verdieping aanbrengen in de evaluatie van het team.

Als je als team grondig wilt leren evalueren. Als zich binnen het team herhalende patronen voordoen die moeilijk te doorbreken zijn. 
Deze oefening duurt tussen de 30 min en 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot 12 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Goed evalueren is moeilijker dan je denkt. Dit komt onder andere doordat je vaak snel iets vindt van de resultaten die je behaald hebt. Dit leidt nogal eens tot snelle conclusies en oplossingen, waarbij je de achterliggende problemen doorgaans niet boven tafel krijgen.

 1. Bepaal wat je wilt evalueren. Baken het onderwerp af en maak het zo specifi ek mogelijk. Vat samen wat je gaat evalueren. Zo weet iedereen waar het wel (en niet) over gaat. Een inleiding is vaak prettig om op aan te haken. Geef nog even het verloop en de gewenste situatie in woorden weer.
 2.  Bepaal de aandachtsgebieden waarop je wilt evalueren. Wat vind je belangrijk om mee te nemen in de evaluatie?Voorbeeld van aandachtsgebieden:
  • Evaluatie van een Taak / Product / Dienst:
   • We kijken naar het tijdschema.
   • We kijken vanuit meerdere perspectieven (klant, onze zelf, management).
   • We kijken naar de kosten.
  • Evaluatie van samenwerking:
   • We focussen op wat goed gaat én op wat beter kan.
   • We horen van iedereen iets over hoe hij zich op dit moment in het team voelt.
   • We kijken naar de effectiviteit van onze samenwerking.
 3. De teamleider start. Nodig teamleden vervolgens uit om hun meningen en ervaringen te verwoorden.
 4. Voer het inhoudelijke evaluatiegesprek. Evalueer en zorg daarbij dat je iedereen gehoord hebt.
 5. Bepaal verbeteracties en leg ze vast. Maak ze SMART (zie de Werkvorm: Resultaten SMART Formuleren).
 6. Evalueer de evaluatie!
  Hoe heeft iedereen deze evaluatie ervaren? Waar ben je blij mee, wat kan beter? Formuleer minimaal één verbeterpunt voor de volgende evaluatie.
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Begin als teamleider / begeleider zelf. Realiseer je daarbij dat jouw inbreng leidend is in wat anderen gaan delen.