Samenwerking evalueren

door | feb 2016

Doel

Afstemming en samenwerking verbeteren door regelmatig samen te evalueren.

Deze werkvorm zou standaard onderdeel moeten zijn van de vergaderingen van het team. Als dat niet zo is, dan is het verstandig de werkvorm minstens twee keer per jaar te gebruiken.
Deze oefening duurt tussen de 20 tot 30 min, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 4 tot 16 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Het periodiek evalueren van samenwerking is een zwaar ondergewaardeerde methode in teams. Uit eigen onderzoek van de auteurs, met TeamQ, komt naar voren dat het overgrote deel van de teams in BV Nederland weinig of geen tijd neemt om te evalueren. Bij evaluatie gaat het om het nemen van tijd voor vragen als: Hoe verloopt onze samenwerking? Waar zijn we trots op? Waar moeten we bijsturen? Wat loopt lekker, wat kan beter?

Plan in een vergadering periodiek (wekelijks, elke maand, één keer per kwartaal) twintig minuten in om te evalueren. Baken het onderwerp dat je wilt evalueren af om de evaluatie scherp te houden. (Mogelijke onderwerpen: de afgelopen vergadering, onze onderlinge samenwerking, onze samenwerking tijdens dat en dat project, enz.).

  1. Ieder teamlid vertelt hoe hij de samenwerking ervaren heeft. De rest luistert en stelt alleen vragen om de verteller beter te begrijpen.
  2. Als iedereen zijn ervaringen heeft gedeeld, bepaal je samen wat er nodig is om in de toekomst beter samen te werken. Formuleer hierbij 1 of 2 concrete acties die je als team vanaf morgen meer of juist anders gaat doen.
  3. Neem de laatste 5 minuten de tijd om de evaluatie van zojuist te evalueren. Hoe was het om zo met elkaar stil te staan bij de samenwerking? Wat werkte hierin en wat ga je bij de volgende evaluatie anders doen?