Professioneel roddelen

door | feb 2016

Doel

Feedback geven en ontvangen.

Wanneer er in het team aangehikt wordt tegen het elkaar aanspreken. De ervaring bij deze werkvorm is dat mensen het eerst wat spannend vinden en uiteindelijk erg leuk en leerzaam. 
Deze oefening duurt tussen de 30 min en 1 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot 12 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Er zijn verschillende manieren om te horen hoe je overkomt op andere mensen. Deze oefening geef teamleden alle ruimte om over een teamlid een gesprek te voeren, terwijl het desbetreffende teamlid aan de zijkant meeluistert. Het wordt ‘roddelen’ genoemd omdat het teamlid waar het gesprek over gaat tijdelijk buiten de groep wordt geplaatst. Hierdoor ervaren de anderen alle ruimte om te zeggen wat ze te zeggen hebben. Het is ‘professioneel’ omdat de roddel functioneel is voor degene over wie het gaat.

 1. Eén teamlid (de feedbackontvanger) draait zijn stoel om en zet zich tijdelijk ‘buiten de groep’. Hij luistert aandachtig en maakt notities over wat hem raakt en opvalt.
 2. De andere teamleden bespreken de feedback ontvanger ‘alsof hij er niet bij is’. Neem hierbij als uitgangspunt de volgende vragen:
  • Wat vinden we fantastisch aan deze persoon? Wat was de laatste keer dat we daar een voorbeeld van zagen?
  • Op welk vlak kan hij verbeteren? Wat moet hij meer doen? Wat minder?
  • Wat wensen we deze persoon toe?
  • Bedenk zelf een vraag die past.
 3. Als alles gezegd is, komt de feedbackontvanger terug in de groep en vertelt zijn ervaringen als waarnemer van het geroddel. Wat heeft hem geraakt? Wat is hem opgevallen? Met welke uitspraken en ideeën gaat hij iets doen?
 4. Herhaal stap 1-3 zodat alle teamleden aan de beurt komen (inclusief de teamleider).
 5. Evalueer vervolgens de oefening. Wat heeft geraakt in de manier waarop de oefening ging? Welke conclusies trek je?
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Voor de professioneel roddelaars: wees zo ongenuanceerd mogelijk. Hoe duidelijker en eerlijker je vertelt wat je te zeggen hebt, hoe waardevoller de oefening wordt.