Normen en waarden

door | feb 2016

Doel

Het doel van deze werkvorm is om ervaren normen en waarden uit te wisselen. Op die manier worden normen en waarden die het team in de weg zitten expliciet gemaakt en kunnen ze vervangen worden door meer constructieve normen en waarden.

Wanneer er in het team patronen zijn ingeslopen die de samenwerking negatief beïnvloeden. Als er gemopperd wordt en als je merkt dat er veel in de coulissen wordt gesproken. 
Deze oefening duurt tussen de 1 en 2 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 4 tot 16 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Waarden zijn de zaken die je waardevol vindt, belangrijk om na te streven. Denk aan integriteit, vriendelijkheid of daadkracht. Om deze waarden na te streven heb je normen nodig. Een norm is een regel, een richtlijn die ervoor zorgt dat je je waarden behaalt.

Voorbeeld:

  1. Wij vinden integriteit in ons team belangrijk. Daarom spreken wij ons uit als we het ergens niet mee eens zijn.
  2. Wij vinden een prettige sfeer in ons team zo belangrijk, dat we elkaar niet aanspreken op fouten.

Voorbeeld 1 illustreert een bewust afgesproken norm en waarde.
Voorbeeld 2 illustreert een onbewuste, onuitgesproken norm en waarde.

  1. Ieder teamlid maakt voor zichzelf, en zonder te overleggen met de rest, een lijst van ‘do’s’ en ‘don’ts’ in dit team. Dingen die juist wel mogen en kunnen, en dingen die niet kunnen of mogen. Schrijf die op je eigen notitieblokje en maak de lijst zo lang mogelijk.
  2. Als iedereen klaar is met schrijven, leest ieder om beurten een ‘do’ of een ‘don’t’ voor. Dat doe je steeds afwisselend: na een ‘do’ komt een ‘don’t’, na een ‘don’t’ komt een ‘do’.
  3. Noteer ten slotte de meest genoemde ‘do’s’ en ‘don’ts’, of die waar jullie het globaal over eens zijn.
  4. Bespreek de ‘do’s’ en ‘don’ts’ die je verrast hebben of die het werkplezier of het teamwork in de weg zitten.
  5.  Bepaal met elkaar welke ‘do’s’ en ‘don’ts’ jullie willen vervangen en schrijf ze op.
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Deze werkvorm komt uit het teamspel Teamonie.