Krachtenveldanalyse

door | mrt 2016

Doel

Inzichtelijk krijgen welke krachten er invloed uitoefenen op het team.

Als je het gevoel hebt dat veel energie van het team verloren gaat aan de omgeving. En als je het gevoel hebt dat de beïnvloeding van die omgeving wel veel tijd kost, maar weinig oplevert
Deze oefening duurt tussen de 1 en 2 uur
Deze werkvorm kan met 3 tot 16 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

 1. Vraag alle teamleden voor zichzelf een schets te maken van het krachtenveld waarin het team zit.
 2. Leg een aantal flip-overvellen op een lege tafel. De teamleden plaatsen op de vellen een object (kopje, pion, etc.) dat staat voor het team. Vervolgens worden met pionnen, fiches of kopjes alle krachten neergezet. De afstand tot het team representeert hoe dichtbij of veraf een kracht wordt ervaren. Schrijf bij elke figuur voor welke kracht hij staat. Als alle krachten een plek hebben gekregen, teken dan met viltstiften de relaties in. Je kunt daarbij de volgende betekenissen aanhouden:
  • dikte van de lijn = sterkte van de kracht
  • pijlen aan de uiteinden = wie beïnvloedt wie
  • lijn met bliksemschicht = confl ictrelatie
  • stippellijn = groepjes krachten die met elkaar samenwerken of invloed op elkaar uitoefenenAls het team groter is dan 6 personen kun je de krachtenvelden ook in subgroepen laten maken. Doe dat wel in één ruimte, zodat de verschillende groepen daarna elkaars resultaten kunnen zien en je er in de nabespreking naar kunt kijken.
 1. Bespreek het resultaat aan de hand van de volgende vragen:
  • Wat valt op als je naar het resultaat kijkt?
  • Welke krachten zijn het sterkste?
  • Wat is het effect van de krachten op jullie team?
  • Welke krachten werken met elkaar samen?
  • Op welke krachten moet je als eerste je energie richten om de teamdoelen te realiseren?
  • Welke acties kun je ondernemen om met de krachten te dealen?
Tip van Thijs Rijnbergen
Tip van Thijs Rijnbergen Teamontwikkelaar @ Mensen in Bedrijf
Wees creatief met de materialen die je in deze opdracht aanbied. Denk bijvoorbeeld aan een zak pionnetjes, fiches, of een fiinke hoeveelheid koffiekopjes of glazen.

Als je grote machtsafstanden vermoedt, zorg dan bijvoorbeeld ook voor kleine en grote kopjes etc.

Bekijk deze video

Interessante video om je bewust te worden van wat je met een krachtenveld analyse nog meer kunt doen. Om invloed te krijgen in je omgeving.