Het land van…

door | mrt 2016

Doel

Op een speelse manier het krachtenveld van het team in kaart brengen.

Wanneer je op een andere manier naar de omgeving wilt kijken.
Deze oefening duurt tussen de 1 èn 2 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot 12 personen worden uitgevoerd
 

Instructie

Als team in een organisatie heb je te maken met allerlei andere teams, afdelingen  en directies. Tegelijkertijd is er ook een buitenwereld die allerlei dingen van je wil. Deze werkvorm helpt je het teamlandschap in kaart te brengen.

 1. Maak met elkaar een landkaart. Verwerk in deze landkaart de antwoorden op de volgende vragen:
  • Waar ligt het land dat ons team representeert?
  • Welke provincies, steden, deelgebieden zijn er?
  • Welke buurlanden/gebied zijn er?
  • Hoe zien de grenzen eruit?
  • Welke verbindingen zijn er binnen ons land en met de buitenwereld?
  • Hoe ziet de legenda eruit?
  • Welke aanvullende informatie willen we nog kwijt (demografi sche factoren, populatie, cultuur, gebruiken etc.) en hoe geven we hier vorm aan?

Als het team uit meer dan 6 personen bestaat, is het leuk om de opdracht in subgroepen te laten doen. Als de kaarten klaar zijn presenteren de subgroepen hun kaart aan elkaar.