De boom van ons bestaan

door | jan 2016

Doel

Teamleden eenzelfde beeld geven van de teamdoelen en zorgen dat teamdoelen aansluiten bij de persoonlijke drijfveren van de teamleden.

Deze oefening duurt tussen de 2 – 4 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Deze werkvorm kan met 2 tot 25 personen worden uitgevoerd
Deze werkvorm zet je in als je echt de diepte in wilt. 

Instructie

De spelregels zijn als volgt:

 1. De teamleider verwoordt de doelstellingen van het team zoals hij ze vanuit de organisatie heeft meegekregen en/of wat hij denkt dat de organisatie van het team verwacht. Teken een boom op de flip-over en schrijf bij de wortels de essentie van de opdracht vanuit de organisatie.
 2. Teamleden stellen vragen ter verduidelijking. Het doel is om informatie te verzamelen. Er wordt dus niet over gediscussieerd. Een teamlid stelt een vraag die door de teamleider wordt beantwoord. Daarna komt de volgende vraag, enzovoort.
 3. Ieder teamlid schrijft op een post-it zijn persoonlijke drijfveren met betrekking tot het werken in dit team. Hulpvragen hierbij zijn:
  • Wat wil je graag bijdragen in je werk?
  • Hoe wil je dat doen?
  • Waarom vind je dat belangrijk?
 4. Ieder teamlid vult een tak van de boom met de post-its en schrijft zijn naam bij de tak.
 5. Loop de takken langs; Ieder teamlid vertelt één voor één het verhaal van zijn tak.
 6. Voer met elkaar een gesprek over de overeenkomsten en verschillen tussen de takken en kijk of er terugkomende thema’s (groeperingen) te benoemen zijn.
 7. Beschrijf in één zin de kern van jullie bestaansrecht als team. Hierin verwerk je zowel de opdracht vanuit de organisatie (wortels) als de verschillende thema’s vanuit de takken. Schrijf deze kernzin in de stam.
 8. Spreek met elkaar uit dat deze boom jullie kompas vormt voor de komende periode en vraag aan ieder teamlid of hij zich hierin kan vinden. Als dat niet zo is, onderzoek je wat het teamlid nodig heeft om hier wel in mee te gaan.
Materiaal De boom kun je zelf maken door 2 flip-overvellen aan elkaar te plakken. Je kunt deze ook online bestellen via www.toolsvoorteams.nu/boom